Parametri kvaliteta

Parametri kvaliteta

Parametri kvaliteta

Usluga Dial-up pristup Internetu

Period: 01.01.2018. do 30.06.2018. godine

Parametar Statistika
 Omjer kvarova po pristupnom vodu 0.04 %
 Vrijeme uklanjanja kvara za pristupne vodove  Za 80% kvarova na pristupnom vodu 00:02:09 sati
 Za 95% kvarova na pristupnom vodu 00:01:23 sati
 Vrijeme zaprimanja prijava kvarova  od 7 do 21 radnim danom
 od 7 do 21 subotom
 Učestalost pritužbi u vezi sa ispravnošću računa
 za postpaid korisnike
0 %
 Učestalost pritužbi u vezi sa ispravnošću računa
 za prepaid korisnike
0.09 %
 Vrijeme uspostave Internet usluge  Prosječno vrijeme uspostave
 Internet  usluge za Dial-up
1 dan

Mjerenje parametara kvaliteta se obavlja na način i prema postupku definisanom ETSI uputstvom EG 202 057-1

Copyright 2012 © Spinter
info@spinter.net
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free