Mail hosting

Print

Mail Hosting

SPINTER MAIL HOSTING SERVIS

Ukoliko želite profesionalnu komunikaciju sa svojim saradnicima Spinter Mail hosting servis Vam omogućava da imate e-mail adrese na Vašem domenu (npr. ime @ domen.com).
Neophodan preduslov za ovaj servis je da imate registrovan domen.

Na raspolaganju Vam stoje sljedeći mail hosting paketi:


U cijene nije uključen PDV (17%)

Online forma za registraciju mail hosting servisa