Zaštita od dialer programa

Abuse

Pravilnom konfiguracijom Vašeg računara, zaštita od dialer programa će biti višestruko povećana. Postoje više koraka koje možete preduzeti:

Redovno ažuriranje operativnog sistema i instaliranje zakrpa
Potrebno je vršiti redovan update operativnog sistema i Web čitača.

Web čitač
Microsofts Internet Explorer je poznat kao Web čitač sa velikim brojem sigurnosnih propusta. Ako koristite Internet Explorer trebali biste izvršiti određena podešavanja kako biste umanjili sigurnosni rizik. Prvi i najvažniji korak jeste deaktivacija ActiveX -a. ActiveX komponente se koriste od strane mnogih Web sajtova radi automatske instalacija i pokretanja dialer programa. Da biste to izbjegli, potrebno je da iz menija izaberete

Tools-> Internet options-> Security-> Internet -> Custom Level.

Zatim, izvršite sljedeća podešavanja:

Download signed ActiveX control: Disable
Download unsigned ActiveX control: Disable
Initialize and script ActiveX controls not marked as safe: Disable
Run ActiveX controls and plugins: Disable
Script ActiveX controls marked safe for scripting: Disable

Dodatno, možete izvršiti i sljedeća podešavanja:

Active Scripting: Disable
Installation of desktop items
: Disable

Napomena: za sve Web čitače, radi postizanja višeg nivoa sigurnsoti deaktivirati JavaScript. Često, se download dialer programa nudi putem pop-up prozora. Pop-up prozori se mogu pojaviti samo ako je JavaScript aktiviran. Veoma važno je napomenuti da se neke Web stranice neće pravilno ili se neće uopšte prikazati, ako su ActiveX i JavaScript deaktivirani. Ako koristite Windows operativne sisteme, Windows updates neće raditi ako su ActiveX i JavaScript deaktivirani. Moraćete ih aktivirati, kad želite da radite Windows updates. Ako koristite Windows 2000 SP4 ili Windows XP SP2, preporučujemo Vam da koristite Automatic updates opciju iz kontrolnog panela.

Dial-up konekcija
Lozinku za pristup Internetu ne bi trebalo da čuvate na računaru, niti bi trebalo da koristite opciju koja omogućava automatsko pamćenje unesene lozinke. Sigurnosno, bolja varijanta je da lozinku unosite prilikom svakog uspostavljanja konekcije.

Modem
Korisnici koji koriste modem trebaju uključiti zvuk na modemu. Ovo nije najbolji način zaštite, jer neki dialer programi deaktiviraju zvuk modema prije nego što iniciraju uspostavljanje konekcije. Veliki problem je što neki dialer programi sami iniciraju uspostavljanje konekcije (kada vi možda i niste na Internetu). Najprimitivniji, ali i najsigurniji metod zaštite u ovakvom slučaju je izvuci telefonski kabl iz modema.

Administratorska prava na Windows NT/2000/XP
Ako koristite Windows NT, 2000 ili XP, bolje je da se na sistem ne prijavljujete kao administrator, već kao standardni korisnik. U ovakvom režimu rada, instalacija programa (uključujući i dialer programe) nije moguća.

Windows Messenger Service
Windows Messenger Service (nemojte ga zamijeniti sa MSN Messenger-om) može biti zloupotrebljen na taj način da ćete biti "bombardovani" neželjenim porukama (reklamama, ponudama). Preporučljivo je da, ukoliko Vam nije potreban, isključite ovaj servis.

Softver za zaštitu od dialer programa
Softver za zaštitu od dialer programa obično blokira ili upozorava na pojavljivanje novih konekcija ili promejnu brojeva u postojećim konekcijama.

Copyright 2012 © Spinter
info@spinter.net
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free